wave1920x400
HØYT KVALIFISERTE ADVOKATER
INNENFOR DE FLESTE FAGOMRÅDER

ADVOKATFIRMA HALD & CO

Leverer faglig kvalitet, på en effektiv måte
og til en konkurransedyktig pris

Våre fagområder

Advokatfirmaet Hald & Co yter juridisk bistand innen de fleste rettsområder. Vi bistår både næringsdrivende, offentlige etater og privatpersoner.

Våre advokater

Advokatfirma Hald & Co har 9 høyt kvalifiserte advokater med spesialkompetanse innenfor de fleste fagområder.

Aktuelt fra Hald & Co
  • I Hald & Co bistår vi jevnlig med ulike former for generasjonsskifte, herunder særlig knyttet til overføring av familiebedrifter og fast eiendom. Våre advokater har spisskompetanse på blant annet arverett, selskapsrett og fast eiendom, og vi har derfor en helhetlig tilnærming til generasjonsskifter....

  • Hald & Co er et av Sørlandets ledende juridiske fagmiljøer. Vi søker nå traineer som vil få arbeide tett med våre partnere og ansatte advokater. Søknad kan sendes til post@haldco.no med karakterutskrift og CV. ...

  • Endringene trer i kraft 1. juli og innebærer fjerning og lemping av en del krav. Formålet har vært et enklere og tydeligere regelverk som bidrar til reduserte byggekostnader....

  • Høyesterett har i en fersk avgjørelse kommet med en viktig avklaring i forhold til mangelsvurderingen for boliger som er solgt med "som den er" forbehold etter avhendingsloven § 3-9. ...