Arv og generasjonsskifte

Våre advokater har omfattende erfaring med bistand ved arv og skifte.

Vi bistår med opprettelse av ektepakter, samboeravtaler, bistand i forbindelse med arveforskudd og gavebrev, utarbeidelse av testament samt planlegging og gjennomføring av generasjonsskifte.

Våre advokater har høy kompetanse innenfor tilgrensende fagfelt, som f.eks. forsikrings-/pensjonsrett, familierett og odelsrett, noe som gjør at vi kan se problemstillinger i en helhetlig sammenheng og finne frem til gode løsninger tilpasset den konkrete situasjon.

Vi har også lang erfaring som offentlig oppnevnte bobestyrere for tingrettene.

Kontaktpersoner

TBB_bjorn2_5040-Edit

Bjørn Rener-Larsen

Advokat / Partner
TBB_Roald2_4986-Edit

Roald Solberg-Jacobsen

Advokat / Partner
TBB_Oda2_4920-Edit

Oda K. Gravås

Advokat
TBB_Glenn2_4861-Edit

Glenn Vidar Heia

Advokat