Compliance, anti-korrupsjon og samfunnsansvar

God virksomhetsstyring og compliance er like nødvendig for både små og mellomstore bedrifter, som det er for større offentlige og private virksomheter.

Moderne virksomheter står overfor et bredt spekter av regler de må forholde seg til. Det forventes at virksomhetene overholder disse reglene, utviser samfunnsansvar og dessuten har en bevisst tilnærming og strategi for å unngå å bli involvert i straffbare forhold som korrupsjon, påvirkningshandel og heleri. Omfanget og spennet i reglene kan raskt fremstå som overveldende – særlig for små og mellomstore bedrifter.

Hald & Co har lang erfaring med å gi juridisk og strategisk rådgivning på dette området. Våre advokater har ekspertise på ulike fagområder, og samarbeider tett på tvers av faggruppene. Vi identifiserer den enkelte virksomhets behov og gir bedriftens ledelse råd og oppfølging på forståelig vis. Våre klienter verdsetter at vår bistand er helhetlig og med en praktisk tilnærming.

 

Vi kan bl.a. bistå med:

  • rådgivning om god virksomhetsstyring (Corporate Governance)
  • compliancevurdering av klientens egen virksomhet
  • utarbeidelse og revisjon av interne rutiner, håndbøker og atferdsregler (Code of Conduct)
  • risikoanalyse av prosjekter, avtaler og samarbeidspartnere og agenter
  • forebygging av korrupsjon og andre straffbare forhold
  • løpende rådgivning i enkeltspørsmål
  • internkurs og opplæring

Kontaktpersoner