Eiendom og Entreprise

Våre advokater har lang og bred erfaring innenfor dette fagfeltet.

 

Våre kompetanseområder er bl.a.;

  • Entreprise
  • Eiendomsutvikling, utbyggingsavtaler, transaksjoner mv.
  • Overføring av eiendom. Vi tilbyr også eierskifteforsikring.
  • Mangelskrav etter kjøp av fast eiendom (nye og brukte)
  • Ekspropriasjon og grunnerverv
  • Avklaring av eiendomsrett-/grenser, naborett mv.
  • Odelsrett, konsesjonsspørsmål, jordskiftesaker mv.
  • Tomtefeste, husleie mv.
  • Tinglysingsspørsmål

 

Vi har også betydelig kompetanse innenfor tilgrensede fagområder som f eks plan- og bygningsrett og offentlige anskaffelser. Dette gjør oss i stand til å identifisere våre klienters behov, og gi helhetlige råd innenfor alle deler av saken.

Kontakt oss per telefon 37 00 49 70 for nærmere informasjon.