Konkursrett, bobehandling, pengekrav

Vi bistår i forbindelse med refinansiering, gjeldsforhandlinger, oppbudsbegjæring, enkeltforfølgning av pengekrav/tvangsinndrivelse m.v.

Flere av advokatene er også bostyrer i konkursboer.

Kontaktpersoner

Kontakt oss per telefon 37 00 49 70 for nærmere informasjon.