Kontraktsrett og kjøpsrett m.v.

Vi bistår med utforming av kontrakter, forhandlinger og i tvister. I saker om kjøp og salg bistår vi bl.a. ved krav etter feil, mangler og forsinkelser.

Vi bistår også i tvister etter utførte håndverkertjenester

Kontaktpersoner

TBB_5067

Ole Magnus Heimvik

Advokat / Partner
TBB_Thomas2_4966-Edit

Thomas Nordgård

Advokat / Partner
TBB_Glenn2_4861-Edit

Glenn Vidar Heia

Advokat
TBB_9746

Lars Fensli Hvalgård-Bakke

Advokat