Krisehåndtering, foretaksstraff og granskning

Når krisen har inntruffet er det viktig å få riktig og rask bistand.

Vårt team for krisehåndtering har lang erfaring med håndtering av alle sider av ulike krisesituasjoner. Personlig oppmøte og mulighet til diskusjon ansikt til ansikt er særlig viktig i en slik situasjon, og vårt team kan møte i hele fylket på meget kort varsel.

Vi kan blant annet bistå dersom virksomheten mistenkes å være involvert i korrupsjon, hvitvasking, ulovlig verdipapirhandel, miljøkriminalitet e.l., har brutt arbeidsmiljøloven eller hatt annen lovstridig praksis, samt dersom ledende ansatte har opptrådt illojalt. Vårt team gir løpende strategisk og juridisk rådgivning, og sørger for at våre klienter kommer best mulig gjennom krisen. Vi bistår med myndighetskontakt, håndtering av omdømmerisiko, strategiske beslutninger og ivaretakelse av ansatte, samtidig som vi hele tiden også legger vekt på virksomhetens løpende kommersielle behov.

Dersom virksomheten risikerer foretaksstraff gir vi råd og bistand både på etterforskningsstadiet og ved rettslige prosesser.

Vi utfører granskninger av både større prosesser og delspørsmål, og legger særlig vekt på å gi konkrete råd om hvordan virksomheten kan unngå å havne i samme situasjon igjen. Ved granskninger er vi dessuten opptatt av å gi undersøkelsene og konklusjonen et forståelig format som er tilpasset virksomhetens kompetanse og størrelse.

Kontaktpersoner