Selskapsrett

Vi tilbyr bistand ved etablering av selskap, bistand ved selskapsrettslige prosesser, for eksempel fusjon, fisjon, oppkjøp og salg av virksomhet, oppløsning, avvikling, generasjonsskifte, mv.

Kontaktpersoner

TBB_Ole_Martin2_5067-Edit

Ole Magnus Heimvik

Advokat / Partner
TBB_Thomas2_4966-Edit

Thomas Nordgård

Advokat / Partner
TBB_9746

Lars Fensli Hvalgård-Bakke

Advokat
TBB_Glenn2_4861-Edit

Glenn Vidar Heia

Advokat